Choď na obsah Choď na menu
 


Ako píšem v úvode, táto stránka nemá nič spoločné s klasickými popieračmi holokaustu v Európe, Amerike, či v arabských krajinách. Popieram však oficiálne euroamerické a izraelské definicie tragédie európskych Židov. Napríklad slovenská Wikipédia definuje holokaust ako:

 

„...systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, náboženských, či politických skupín počas druhej svetovej vojny, vykonávané nacistickým Nemeckom a jeho spojencami.“

 

Česká Wikipedie:

 

„označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování Židů prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci.“

 

Ja tvrdím, že ľudské obete civilných židovských obyvateľov boli následkom CELOSVETOVÉHO sprisahania, či prinajmene viac – menej zhodných protižidovských postojov na celom svete, keďže ŽIADNA krajina na svete nebola ochotná prijať v rokoch 1933 - 1945 väčší počet židovských utečencov.

 

Nič nové pod slnkom

Od staroveku sa uskutočnili v Európe, severnej Afrike aj v Ázii tisícky menších aj väčších pogromov proti Židom. Častokrát mali tieto pogromy za následok vysťahovávanie sa Židov do iných krajín. Napr. veľké pogromy v Rusku, znamenali ich sťahovanie na západ, najprv v rámci ruského impéria, do ruského záboru Poľska, a odtiaľ hneď alebo v ďaľších generáciách do USA, kde založili títo Židia, ktorí dodnes majú väčšinou poľské mená zábavný priemysel. Najprv na východnom pobreží, potom na západnom, napr Hollywood, Las Vegas a iné.

Obmedzenie prisťahovaleckých kvôt tzv. demokraciami

Po prvej svetovej vojne však USA prvý raz obmedzili prisťahovanie. Jednotlivým štátom a výnimočne aj Židom, ktorí vtedy žiadny štát nemali pridelili povolené ročné kvóty prisťahovania sa. A krátko pred druhou svetovou vojnou USA hanebne kvóty pre prisťahovanie Židov výrazne znížili. Podľa všetkého, ich politiku nasledovali aj iné veľmoci, koloniálne mocnosti a iné bohaté štáty. Briti by sa asi mohli hájiť vo veci nepovolenia židovského prisťahovania do Palestíny ich vtedajším mandátom a podmienkami Spoločnosti národov a ich záväzkami voči Palestíncom. Nemajú sa však čím hájiť, že nepovolili Židom sťahovať sa ani do obrovskej Indie, Kanady, Austrálie a iných stredne veľkých a menších britských kolónií, či do samotnej Veľkej Británie. Asi ešte väčšou záhadou zostáva, prečo sa rovnako chovali aj chudobné, ale formálne zvrchované krajiny, ktorým Židia mohli priniesť veľký kapitál.

Podiel sionistov na holokauste

Samotní sionisti nemali záujem o presťahovanie sa Židov, do krajín, kde by im nehrozili ani pogromy, ani iné prenasledovanie, pretože vedeli, že by ich potom ťažko dostali do Palestíny, aby obetovali svoje životy v boji proti Arabom. Hovorí sa o druhej, podobne strašnej teórii, zatiaľ nepodliehajúcej zákonu o tzv. Osvienčimskej lži: Že zo Židov, ktorí zahynuli, bol oveľa väčší podiel Židov s menším majetkom, teda aj menšími schopnosťami, nižšou inteligenciou, nižšími genetickými danosťami. Tým sa ich vyvraždením stali Židia v priemere najinteligentnejším národom na svete. Údajne aj o to išlo niektorým sionistickým vodcom. V tom, s čím začali nacisti v malom (povinná sterilizácia mentálne retardovaných), pokračovali sionisti vo veľkom.

USA sa nespamätali, ani keď už celá Európa vedela o krutých podmienkach v koncentrákoch

Počas Druhej svetovej vojny sa v USA nesmelo písať o komcentrákoch ani v dobe, keď už o pomeroch v nich vedela celá Európa. Dokonca spočiatku neverili Američania ani svojim najbližším, vojakom, ktorí boli pri osobodzovaní koncentračných táborov, a ktorí im ukazovali fotografie zúbožených ľudských trosiek a reprodukovali svedectvá tých z nich, ktorí prežili. Krátko pred koncom vojny sa pokúsali niekoľkí nacistickí pohlavári, napr. Göring vyjednávať o vykúpení Židov z koncentrákov. Vtedy už nemohli Američania a západní spojenci odmietnuť. Vtedy sa už ani najbohatší Židia na svete nemohli tváriť, že o ničom nevedia. Nemci nechceli veľa. Za jedného Žida asi 1 kg kávy a za 20 Židov jedno nákladné auto. Teda, samozrejme, žiadny vojenský materiál. S tým však nesúhlasil Stalin. Obával sa totiž, že ak by sa Nemcom podarilo uzatvoriť na západe separátny mier, rýchlo sa stiahnuť na svoje západné hranice (prípadne vydať sporné západné Porúrie), preskupiť všetky sily na východ a pokúsiť sa udžať svoje východné hranice, že by im v tom pomáhali aj tie nové nákladné autá.

Čím začal holokaust?

Prenasledovanie Židov pred Druhou svetovou vojnou začalo v Nemecku zjavne nacistickými pohlavármi organizovanými pogromami. Tie však nemali veľký účinok ani na Židov, aby sa pokúsili utiecť vo vyššom meradle. Predsa len, zo všetkých európskych štátov, kam vstúpila nacistická vojenská čižma, najväčší podiel preživších bol medzi nemeckými Židmi. Aj keď mnohí vyčkávali, držali sa radšej svojho majetku, väčšina tých, ktorí utiekli, aj keď blúdili a boli vypovedávaní od jedných hraníc k druhým, predsa len – prežili. Židia z okupovaných krajín však pozdejšie už nemali možnosti utekať – ani kam, ani kadiaľ. Za prvej Slovenskej republiky sa vyskytovali často aj v slovensky vydávaných Židovských novinách inzeráty „kúpim affidavit.“ Affidavit je po hebrejsky pozvanie. Najcennejšie boli affidavity z USA. Lenže, každý chcel affidavit len kúpiť, ako vidieť aj v tých inzertných rubrikách, nikto affidavit nepredával! Ich šťastenejší príbuzní v USA ich nechávali v klepci. Slovenská republika by ich rada prepustila z občianskeho zväzku a dovolila by im vyviezť časť kapitálu v šperkoch, v zlate aj v hotovosti, o cenných papieroch v švajčiarskych bankách ani nehovoriac, a časť kapitálu v slovenských tovaroch. Lenže ich príbuzní v USA na nich kašľali. Lebo uverili židovskej kamufláži v amerických médiách, že Židom v okupovanej Európe nič vážne nehrozí.

Pogromy

Ako som už uviedol, Židia žili v diaspóre aj v starovekom Ríme. Aj v čase, keď ich nik v Palestíne neprenasledoval. A už aj vtedy sa proti nim organizovali alebo spontánne poriadali POGROMY. Vždy si mohli po týchto pogromoch vybrať, či zostanú alebo vybrať novú vlasť, kam sa presťahujú. Počas dvetisícročnej histórie protižidovských POGROMOV však prvý raz došlo k situácii, keď už NEEXISTOVALA JEDINÁ KRAJINA NA SVETE, ktorá by ich prijala. Len v dôsledku toho a samozrejme aj v súbehu s inými nepriaznivými okolnosťami mohlo dôsjsť k najstrašnej odsúdeniahodnej známej genocíde v dejinách.

 

KEĎ VŠAK ODSUDZUJEME NACISTICKÝCH POHLAVÁROV, MUSÍME ROVNAKO ODSUDZOVAŤ AJ VŠETKÝCH OSTATNÝCH VLÁDCOV

VŠETKÝCH ŠTÁTOV VTEDAJŠIEHO SVETA!!!

 

Príl.: POGROMY

Česká Wikipedie: „Pogromy v Rusku“

„Pogromy se staly běžným jevem během masové vlny protižidovských bouří, které se přehnaly jižním Ruskem v roce 1881 po tom, co byli Židé nespravedlivě obviněni ze zavraždění cara Alexandra II. Bezprostředně po propuknutí pogromů byly ve 166 ruských městech zničeny tisíce židovských domů, celé rodiny byly uvrženy do krajní bídy, docházelo ke znásilňování žen, mnoho mužů, žen i dětí bylo zabito nebo zraněno.

Nový car Alexandr III. z nepokojů obvinil Židy a vydal k jejich omezení soubor tvrdých nařízení. Pogromy pokračovaly za mlčenlivé nečinnosti úřadů až do roku 1884. Další, ještě krvavější vlna pogromů, která za sebou nechala přibližně 2000 mrtvých a mnoho zraněných Židů, propukla v letech 1903-1906. Během ruské občanské války (1917-1922) došlo na různých místech Ruska a Ukrajiny k 887 pogromům s počtem židovských obětí mezi 70-250 000. Přibližně 40 % z nich měli na svědomí ozbrojenci bojovníka za Ukrajinskou národní republiku Simona Petljury, 25 % Zelená armáda a různé nacionalistické a anarchistické bandy, 17 % Bělogvardějci, zvláště oddíly Antona Denikina a 8,5 % Rudá armáda[31].

Od počátku do poloviny 20. století docházelo k pogromům také v Polsku, Argentině a v celém arabském světě. Krajně ničivé pogromy se objevily během druhé světové války, kdy došlo i k Rumunskému pogromu v Iaşi, kde bylo zabito 14 000 židů a k pogromu v Jedwabnem v Polsku s 380 - 1600 oběťmi. Poslední zaznamenaný velký pogrom v Evropě byl poválečný pogrom v Kielcích v Polsku, ke kterému došlo v roce 1946.“

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Candid Ways to Lower Blood Press

(ABuBArreksDrer, 13. 10. 2018 21:10)

Poids est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre coeur bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-femme-france-allemagne/

Can you remain in effect the influence

(ABuBArreksDrer, 29. 9. 2018 15:08)

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/ou-commander-cialis-en-ligne/

Japonsko

(Karol Nagy, 12. 12. 2009 22:01)

Ak máš nejaké bližšie info, uveď prosím zdroj. Na Japonsko som zatiaľ narazil len v tejto súvislosti:

"Ohrození boli nielen európski Židia, ale aj napr. Židia v Číne. V telegrame č. 1840 z Vatikánu kardinála Maglioneho apoštolskému delegátovi vo Washingtone Cicognanimu 5. apríla 1944 sa zmieňuje: „Ohľadne šanghajských židov japonská vláda ešte nedala odpoveď."
(Kamenec I., Prečan V., Škorvánek S.: Vatikán a Slovenská republika (1939 - 1945). Dokumenty, str. 181)

Re: Japonsko

(Karol Nagy, 1. 4. 2016 9:31)

Marian, musím namietať voči tvojim ďaľším výrokom:

"sionisticke hnutie...predsa si nemohli dovolit nechat nastahovat do palestiny co mqal byt ukazkou zidovskeho noveho statu tie masy spinavych a orhanych zidov ktorych vo vacsine hitler vyvrazdil..ludia zabudli ako zida zili v getach pre dhitlerom..bola tam bieda spina nevzdelanost a hlad!!!"

Sionisti vtedy oficiálne nemali moc, aby rozhodovali o tom, ktorí Židia budú a ktorí nebudú prijatí do Palestíny. Tá bola vtedy mandátnym územím Spoločnosti národov a mandátnu správu tam vykonávala Veľká Británia.

A pokiaľ ide o getá pred Hitlerom, obviňovať ich zo špiny, smradu a nevzdelanosti je úplným nezmyslom. Naopak, aj samotný Talmud obsahuje desiatky, možno aj viac ako stovku príkazov o rituálnej čistote. Aj v dedinách, kde nikdy predtým a dlho po tom nikto nechyroval o kúpeľoch si Židia budovali kúpele. Rovnaký nezmysel je o nevzdelanosti. Židovskí chlapci museli ako 12 násť roční prvý raz čítať zo zvitku pred židovskou obcou zvitky Tóry. A že smrad? Možno niekomu vadila vôňa cesnaku. Až po budovaní umelých get, po zbavení Židov ich majetkov, ich bytov, po zákaze pracovať, ako napr. vo Varšave, Terezíne, kedy sa postupne do nich sťahovali obyvatelia v počte desať a viac násobnom, vznikali problémy so stravou, hygienou.

Najvacsi Holokaust

(Moflo, 6. 9. 2012 10:43)

Naj holokaust v dejinach ludstva bol spachany na Amerindoch (nespravne Indianoch) v Amerike.. To je urcite more oproti tejto kvapke..

Holokaust

(janamikeskova, 7. 10. 2011 17:29)

zidia neboli urcite prvy narod na ktorom bol spachany holokaust, cestne by bolo priznat to a nespajat holokaust len so zidovstvom, keby narody vcitane zidov uznali a vystupili proti tym skor spachanym holokaustom, nemuselo dojst k tomu zidovskemu, holokaust je nemoralny na akomkolvek narode, nielen na tom zidovskom a vstci co mlcali a nic nerobili su vinnici

Počty Židov vyvezených

(Karol Nagy, karolnagy7@gmail.com, 16. 3. 2010 0:24)

železničnými transportami do Poľska cez dva železničné štátne prechody patria k najmenej spochybňovaným (Asi 70 tisíc, daj si do Googla počet vyvezených Židov, nájdeš to presne...). Aj na hraniciach boli títo prepočítavaní a zapisovaní.
Koncentráky s vysokou úmrtnosťou boli najmä v Poľsku a v Nemecku. Rakúsko od r. 1938 neexistovalo (Po plebiscite sa zjednotilo s Nemeckom), ale koncentráky boli aj na území niekdajšieho a dnešného Rakúska (napr. Buchenwald). Takže tých odvezených z Nemecka bolo pomerne málo. A zanedbateľne málo Židov bolo odvezených z Poľska do Nemecka.
Problém je so započítaním obetí. Nie všetci, ktorí prežili sa museli vrátiť do Česko-Slovenska. Takže počítať za mŕtvych všetkých, ktorí sa nevrátili je asi dosť pochybné. Popierači popieračov "argumentujú" napríklad aj tak primitívne, že je vraj úplne vylúčené, aby väčší počet Židov počas vojny a krátko po nej sa ilegálne prisťahoval do USA. Zabúdajú, že aj v súčasnosti, presahuju počty ľudí, ktorí ročne prekračujú ilegálne mexickú hranicu podľa viacerých oficiálnych odhadov počet milión. A to je len jedna zo stoviek hraníc, ktoré mohli byť pre Židov cieľové.

aká je pravda o likvidácii židov .

(hamrik, 15. 3. 2010 22:57)

kde sa dá dozvedieť koľko židov bolo odvezených z vtedajšieho Slovenska, vtedajšieho Maďarska, Česka ,Rakúska. Polska a pod.

jedna chyba...

(Marian, 12. 12. 2009 20:02)

bola krajina ktora ich prijimala ...a tou bolo japonsko...ale asis a tyam zidom moc nechelo ist...ale plne suhlasim s autorom clanku...ze za tym stalo sionisticke hnutie...predsa si nemohli dovolit nechat nastahovat do palestiny co mqal byt ukazkou zidovskeho noveho statu tie masy spinavych a orhanych zidov ktorych vo vacsine hitler vyvrazdil..ludia zabudli ako zida zili v getach pre dhitlerom..bola tam bieda spina nevzdelanost a hlad!!!
a takyto zidia neboli suci pre novy zidovsky stat tak sionizmus ich dal hitlerovi zlikvidovat...su to ozaj svine..teraz pre zmenu likviduju palestincov...nikdy s anezastavia!!!